Naujienos

Rugs
29

Informacinis pranešimas apie projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-011 įvykdymą

Naujienos
Sėkmingai užbaigtas įgyvendinti UAB „CITRUS“ projektas „Mobiliosios vaizdo transliavimo sistemos su grįžtamuoju ryšiu sukūrimas“

CITRUS yra intelektualius informacinių technologijų sprendimus diegianti bei vystanti bendrovė, savo veiklą vykdo jau daugiau nei devyniolika metų. CITRUS daug investuoja į inovacijas, čia dirba ypač aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Siekiant sukurti konkurencingus produktus, intensyviai bendradarbiaujama su mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis, ruošiamos naujos paraiškos projektams. Planuojama ir toliau dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose kuriant naujus produktus ir keliant įmonės konkurencingumą.

Įmonė sėkmingai užbaigė projekto „Mobiliosios vaizdo transliavimo sistemos su grįžtamuoju ryšiu sukūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-011) įgyvendinimą, kuris įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Bendra projekto vertė siekė 268,42 tūkst. Eur, iš kurių 152,71 tūkst. Eur – ES paramos lėšos. Projektas pradėtas vykdyti 2014 m. vasario mėnesį, o jo veiklos įgyvendintos ir pasiekti projekte numatyti rezultatai – 2015 m. rugsėjo mėn. Projektas įgyvendintas kartu su partneriu IĮ „Edrana Baltic“.

Projekto vykdymo metu atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų dėka pavyko sukurti unikalių savybių turinčią vaizdo transliavimo sistemą. Ši sistema suteikia daugiau interaktyvumo tiesioginėms vaizdo transliacijoms ir leidžia pasiūlyti visiškai naujas paslaugas tiek verslo klientams tiek privatiems asmenims.

CITRUS vadovas Valentinas Gulcevas teigia, jog projektas užtikrins įmonės mokslinių tyrimų veiklos vystymą, naujų produktų kūrimą bei konkurencingumą, kadangi naujas produktas leis plėsti įmonės veiklą ir diversifikuoti verslo riziką.

Atgal į sąrašą...