Naujienos

Vas
8

Įgyvendintas projektas "Pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus siekiant sukurti aukštos raiškos mobilią internetinę vaizdo kamerą"

Naujienos
UAB „CITRUS“ įgyvendino projektą „Pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus siekiant sukurti aukštos raiškos mobilią internetinę vaizdo kamerą“. Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“ lėšomis.

Projektas pradėtas 2011 m. kovo mėnesį, jo įgyvendinimas truko – 9 mėnesius. Iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų buvo skirtas 148 997,00 Lt finansavimas techninės galimybių studijos rengimui.

Projekto tikslas - pasirengti moksliniams tyrimams siekiant sukurti aukštos raiškos mobilią internetinę vaizdo kamerą. Techninėje galimybių studijoje buvo įvertinti technologiniai, finansiniai ir ekonominiai tokio tipo tyrimų atlikimo aspektai, galimybės bei numatytos galimos rizikos.

ES parama padėjo parengti kokybišką galimybių studiją, kurios rezultatai leis užtikrinti tolimesnių mokslinių tyrimų vykdymą.

Atgal į sąrašą...